Pre úlohy súvisiace s manažmentom a integráciou dát poskytujeme konzultačné služby v prostrediach, kde sú prevádzkované nasledujúce produkty spoločnosti SAP Sybase:

  • ASE
  • IQ
  • SQL Anywhere
  • Replication Server
  • PowerDesigner

Vďaka dlhoročnej úzkej špecializácii na toto portfólio produktov a potvrdení našich vedomostí oficiálnymi certifikáciami sme pripravení ponúknuť široké spektrum služieb, nevynímajúc:

  • Implementácie (hlavný sw, ale aj Options)
  • Upgrady / Updaty
  • Migrácie
  • Synchronizácie / Replikácie
  • Vysoká dostupnosť
  • Healthchecky
  • Tuning
  • Dočasný DBA
  • Custom služby
  • Úpravy
  • Školenia

img