Segment dopravy a logistiky sa dennodenne stretáva s nástrahami narastajúcich vstupných nákladov, domácej a čoraz viac aj zahraničnej konkurencie, ale povedzme i viac ľudskými problémami, ako napr. fluktuáciou zamestnancov, či ďalšími. Nie je jednoduché orientovať sa na splnenie náročných požiadaviek zákazníkov, no zároveň zvládať pribúdajúcu administratívu.

Pomocou interaktívnych, analytických prehľadov vám pomôžeme identifikovať kritické miesta podniku a zefektívniť prevádzku vozového parku, sledovaním napr. nasledujúcich indikátorov:

    • Celkové náklady na cestu, vozidlo, palivo
    • Porovnanie a vyhodnotenie efektivity zákaziek
    • Porovnanie a vyhodnotenie šoférov, vozidiel
    • Sledovanie technického života vozidiel, ich poruchovosti a plánovanie údržby
    • Sledovanie cashflow, leasingov, platobná disciplína odberateľov a pod.