Na dodávku energií a služieb sa dennodenne spoliehame všetci, preto aj spracovanie a analýza dát z tohto segmentu si vyžaduje najvyššie nasadenie, a to hneď na niekoľkých úrovniach. Po samotnej výrobe energií nasleduje ich predaj, distribúcia, servis a údržba infraštruktúry, zákaznícke služby atď. Všetky tieto úrovne generujú obrovské množstvo cenných dát, ktoré nám dokážu poskytnúť užitočné informácie pre zlepšenie procesov.

Analytické prehľady z tohto segmentu najčastejšie zobrazujú:

  • Interaktívne mapy trás, vyťaženia, porúch, únikov a pod. s prepojením na GoogleMaps
  • Ziskovosť, návratnosť, či poruchovosť jednotlivých celkov (technologických, geografických, funkčných …)
  • Porovnanie efektivity predajných kanálov, partnerov
  • Analýza poruchovosti a opráv, nákladov na opravy a údržbu, plánovanie, investície, projekty
  • Prehľad využitia call centra, IT infraštruktúry, vozového parku
  • Analýza kmeňa zákazníkov, marketingových kampaní, čerpania bonusov atď.