Pre oblasť obchodných a distribučných spoločností je nevyhnutné okrem analýz predaja sledovať hlavné trendy a zmeny správania sa trhu, aby bolo možné na vzniknuté situácie reagovať pohotovo. Tu jednoznačne platí, že tabuľkový report v tomto voči vizualizácii ťahá za kratší koniec. Organizácie tohto typu zvyčajne využívajú rôzne marketingové aktivity pre podporu predaja, ktoré pre potreby operatívneho riadenia je vhodné sledovať v reálnom čase.

Pre obchodný segment zvykneme identifikovať tieto potreby:

  • Časový vývoj výnosov vs. nákladov, cashflow, obrátkovosť, sezónnosť, sklad
  • Interaktívne porovnanie obchodníkov, prevádzok, ale aj odberateľov a zákazníkov
  • Analýza predajnosti po produktoch, skupinách, značkách
  • Vyhodnocovanie efektivity rôznych predajných kanálov, B2B
  • Vyhodnocovanie marketingových aktivít
  • Sledovanie kmeňa vernostných programov, spokojnosti zákazníkov