Po nasadení analytických prehľadov v rámci akademickej pôdy sa dramaticky zníži potreba ad-hoc štatistík a ďalších zostáv, potrebných pre riadenie vzdelávacích inštitúcií. Skombinovaním informácií z excelových tabuliek a informačných systémov získate personalizovaný prehľad v rámci jediného okna, ktorý odbúra mnohé prichádzajúce požiadavky na študijné oddelenia a informatikov.
Všetky tieto cenné informácie slúžia na účely akými sú:

  • Interaktívna mapa areálu, vrátane vzdialených lokalít s prepojením na GoogleMaps
  • Úspešnosť vzdelávania v rámci predmetov, programov, resp. naprieč učiteľským zborom
  • Sledovanie obsadenosti škôl a študentských domovov v reálnom čase
  • Porovnávanie v rámci predmetov, programov, ročníkov, tried
  • Sledovanie a vyhodnocovanie projektov, zahraničnej spolupráce, vývoja a výskumu, vydávanej literatúry
  • Dostupnosť a predajnosť učebníc, skrípt, tabuliek a ďalšej literatúry
  • Čerpanie rozpočtov, pridelených fondov, príp. iných príspevkov
  • Sledovanie spotreby energií v jednotlivých objektoch, ich vizualizácia na interaktívnej mape