Žiaden so sektorov sa nenachádza v tak náročnom stave, akým je práve zdravotníctvo. Okrem nedostatku financií je systém sužovaný aj častými zmenami legislatívy a tak neprehľadnými pravidlami, ktorými sa poskytovatelia naučili predierať. Rôzne nastavené zmluvné podmienky a limity od poisťovní situáciu ešte viac komplikujú.
Napriek všetkému existujú spôsoby ako zefektívniť fungovanie ambulancií, lôžok, či skladu alebo poskytnúť cenné podklady pre jednanie so zdravotnými poisťovňami.

Podľa veľkosti a rozsahu jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pripravujeme na mieru šité analytické prehľady, čerpajúce údaje hlavne z nemocničného informačného systému v reálnom čase. Preto vďaka tomu môžete vidieť okrem iného aj:

  • Analýzy ambulantných a SVaLZ výkonov
  • Porovnávanie lekárov, oddelení, ambulancií
  • Lôžkofond a využitie postelí
  • Analýza hospitalizácií
  • Analýza výkonov a hospitalizácii pre potreby vyjednávania podmienok so zdravotnými poisťovňami
  • Sklad – prevody, odpisy, spotreba, expirácie, disproporcie medzi skladmi
  • Indikátory kvality – sledovanie výskytu nežiadúcich situácií v reálnom čase
  • Čerpanie po poisťovniach, nadlimity aj opravné výkony
  • Sledovanie plnenia cieľov zavedených ISO noriem
  • Trendy vývoja chorôb a diagnóz – napr. pre publikačnú a vzdelávaciu činnosť
  • Interaktívne mapy budov a areálov, spotreba energií, realizácia porúch a opráv, technické prehliadky