Metadáta manažment

Správna funkčnosť vizualizácií, ale i ostatných podnikových aplikácií je priamo závislá na dostupnosti dát. Preto poskytujeme aj služby monitoringu pre všetkých najväčších dodávateľov databáz: SAP Sybase, Oracle, IBM, Microsoft, ale i operačných systémov: Linux, Solaris, HP-UX, AIX, Windows a ďalšie.

Monitorovací systém Bradmark okrem klasického upozornenia pri výpadku obsahuje aj prediktívnu časť, ktorá dokáže upozorniť ešte pred vznikom samotného výpadku. Flexibilná konfigurácia umožňuje nechať sa včas informovať o závažných udalostiach v rámci konkrétnych funkcionalít databáz (napr. cache, storage, IOs, spinlocky …).

Riešenie je vyladené pre jednotlivé typy databáz a ich konkrétne verzie, pôsobí neintruzívne a je jednoducho manažovateľné. Historické informácie sú uchovávané v centrálnom repozitári pre zistenie stavu serverov v danom čase, napr. v čase výpadku.

Pre oblasť monitoringu DB a OS poskytujeme služby:

  • Implementácie
  • Upgrady / Updaty
  • Migrácie
  • Quick check
  • Healthchecky
  • Úpravy
  • Custom služby
  • Školenia
  • Vizualizácie z repozitára monitoringu
Menu