Dátový manažment

Pre úlohy súvisiace s manažmentom a integráciou dát poskytujeme konzultačné služby v prostrediach, kde sú prevádzkované nasledujúce produkty spoločnosti SAP Sybase: ASE – IQ – SQL Anywhere – Replication Server – PowerDesigner

Vďaka dlhoročnej úzkej špecializácii na toto portfólio produktov a potvrdení našich vedomostí oficiálnymi certifikáciami sme pripravení ponúknuť široké spektrum služieb, nevynímajúc:

 • Implementácie (hlavný sw, ale aj Options)
 • Upgrady / Updaty
 • Migrácie
 • Synchronizácie / Replikácie
 • Vysoká dostupnosť
 • Healthchecky
 • Tuning
 • Dočasný DBA
 • Custom služby
 • Úpravy
 • Školenia
Menu